Rencana Mbojo [Wedding’s Plan]

aku2

Assalaamu’alaikum. Ngapaks only kiye. Enggane pas mbukak fesbuk wingi, aku ditag kancane, sing intine aku kon nggawe tulisan sing padha karo dheweke, njawab pertanyaan-pertanyaan sing ana ning isor kiye, rencana aku mbojo nang masa depan. Tapi aku ra bakal akon wong liya bar kiye, ben aku nggo dhewek baen. Aja ana sing kesuh ya. Nah, daripada tek tulis neng fesbuk kayane luwih apik tek publish nengkene baen, wong aku be mandan tertarik karo pertanyaane kabeh. Aku kan juga isih normal, sing kepengin mbojo juga. Mbuhlah, bahasane campuran rapapa kiye ya, kombinasi antara bahasa Jawa ngapak karo bahasa Indonesia. Ehmm, moga-moga ora berlebihan lah.

Bismillah. Ya Allah, aku njaluk ngapura nek ana hal-hal sing ora apik nang kene. Niatku mung siji: bercanda dengan dunia. Hayoo, tarik maannggg.

1. Siki umurmu pira sih?
Siki umurku wis 24 taun lewih kayane luh. Ngapa takon-takon ujare?

2. Kowe esih dhewekan mbok?
Ketone esih singgel sih, ora garep pacaran apa dadian apalah kae istilahe mbuh. Ana apa sih jan-jane kiye?

3. Arep nang umur pira gole mbojo?
Nek ndeleng keadaanku sih, kayane ideale 27 tahun, mepet-mepete ya 28 tahun lah. Pokoke aja ngasi nikah muda. Aku ra setuju nek dikon nikah muda atau mandeng kancane sing nikah muda. Ehmm, tapi aja padha kesuh ya, nek tahun ngarep aku ujug-ujug mbojo. Kabeh kuwe kan mung rencana.

4. Rumangsane arep mbojo karo wong sing lagi karo kowe pora?
Sing lagi karo aku sapa kang, wong aku esih singgel koh. Ngajak gelut apa? Aja sembrana rika ya. Kepengine sih mbojo karo cinta pertama nek isa. Nek ora ya wis rapapa, Gusti Allah mesthi wis nyiapaken kanca nggo ngancani aku seumur urip.

5. Nek ora, arep karo sapa gole mbojo?
Nek isa sih karo cinta pertama, tapi nek misale Gusti Allah nduwe sing lewih apik ya aku manut. Wong jodohku kan jan-jane wis ana, dadine aku ya tenang baen lah, masa ora mbojoa. Dadi aja padha kuwatir ora ulih bojo lah ya, kebangeten kang.

6. Karepmu sapa cah lanang karo cah wadon sing arep ngiringi pengantenanmu ngesuk?
Nek isa ora garep ngrepoti wong liya, ora garep iring-iringan. Tapi nek ana sing njaluk maksa pengin ngiringi ya wis ngonoh. Wedi mbok nangis nggerung-nggerung, juga wedi mbok boker nang sembarang tempat, kan aku sing repot mengkone.

7. Kepengin pengantenan sing tradisional apa nang kebon atawa pante?
Sing tradisional baen nek isa, nangumah penganten wadon. Ora usah undang-undang malah karepku, sing sederhana, tangga teparo baen sing diundang. Tapi wedi mbok akeh kancaku sing padha protes ya paling ngundan kanca-kanca sing manda edhek baen.

8. Nang endi kepengine gole arep hanimun?
Apa kuwe hanimun? Ora ana hanimun-hanimunan. Nangumah baen, sing aman! Wong nek misale siki mbojo paling-paling esuk-esuk wis mangkat kerja maning. Jaman sibuk siki.

9. Pirang tamu sing arep diundang?
Diomong ora garep undang-undang, tapi nek terpaksane ngundang kancane ya ora ngasi 100 paling, mbok ora medheng umahe mengko.

10. Termasuk bekasanmu?
Aku ora nduwe bekasan kayane luh, wong pacaran be ora tahu.

11. Pirang lapis roti sing dikarepaken?
Seperlune baen lah, secukupe. Aja berlebihan intine. Padha doyan panganan sengkulun ora ya? Nek doyan tek gawekna ngesuk. Temenan kiye.

12. Kapan gole arep pengantenan, esuk apa sore?
Ya esuk ya, trus bar guwe prasmanan, awane mandan ana pengajiane sethithik. Sorene ngaso. Wengine nah, ngapa jel? Ya turuuu! Aja padha mikir ngeres lah.

13. Judul tembang sing kepengin di onekna pas pengantenan apa?
Ehmm, CINTA SEJATI-ne kang Ary Lasso baen lah. Nek ora ya tembang Sudi Turun Ke Bumi-ne Kla Project. Eh tapi diomehi tanggane ora ya? Wedine mbok padha njaluk kosidahan.

14. Pacitan biasa apa istimewa??
Sing biasa baen, aku ra seneng sing berlebihan. Ya mau kae, padha doyan panganan sengkulun ora? Tanggaku pinter banget kuwe nek kon nggawe.

15. Sampanye apa anggur kang?
Dudu loro kuwe, wedang teh baen cukup. Wengine wedang rondhe karo bajigur. Mantap mbok? Apa padha ora ngerti ya nek ngombe sampanye atawa anggur dosa. Aja maning nek niyate nggo mabuk-mabukan, masyaAllah.

16. Arep hanimun bar pengantenan apa anu diletti pirang dina?
Diomong ora ana hanumuuunnn!!! Rika aja ngeyel lah. Apa anu ngajak gelut kiye? Wong diomong, nek siki nikah paling-paling ngesuk wis mangkat kerja maning koh. Kerja rodi nang kamar nggo bojo maksude, hehehe.

17. Duit apa prabotan rumah tangga sing didinginaken?
Lemari bimpet sing mandan gedhe, nggo dipasang nang ruang tamu. Trus ondang-ondang nggo nang dapur. Intine prabotan rumah tangga lah sing didinginaken.

18. Kepengin duwe anak pirra?
Loro rencanane, tapi enggane biyungku aweh saran, minimal papat jere. Ehmm, tapi ya mengko dirembug bareng karo sing wadon, kepriwe apike. Mbasanu aku njaluk loro, tapi bojoku njalu papat kan kudu ana jalan tengahe, telu baen misale. Apa malah garep 10 baen, ngungkuli anake ramaku?

19. Kowe arep ngrekam vidio hanimunmu ora ngesuk niate?
Kang, aku wis ngomong bola-bali, ora ana hanimuunnn. Nangumah baen. Wislah, aja mbahas kiye maning, kesel aku kang. Rika ora mudhengan enggane dadi wong tuwa ya. Karo wong enom ora pengerten temen sih.

20. Rencana mbojo sing kepengin kowe ngerti nggone sapa kuwe selanjute?
Nek ulih, aku kepengin ngerti rencana mbojo kanca-kancaku kiye: Istikomah, Ahmad Budi Yulianto, Beti Andriasih, Reni Saptati Dwi Iswari, Mahfud, Juli Hartowo. Nek jeneng-jeneng kuwe ora gelem nggawe tulisan kaya kiye ya rapapa, aku ra bakal kesuh.

Wis ya, kesewun banget sing wis gelem maca kiye. Aja padha kesuh, kiye mung nggo lucu-lucuan, tapi jawaban-jawabanku nang ndhuwur kabeh kae serius lho. Ayo padha berbagi rencana mbojo karo rencana urip. Apa baen. Nuwun. Monggo disambi pacitannee. (lho???? endi endi??)

Footer: dokumentasikanlah hidup Anda selalu.

Facebook Comments:

12 thoughts on “Rencana Mbojo [Wedding’s Plan]

 1. 1. Siki umurmu pira sih? => 24 (pada lah)
  2. Kowe esih dhewekan mbok? => akeh batire
  3. Arep nang umur pira gole mbojo? => 25 (tahun ngarep nek bisa)
  4. Rumangsane arep mbojo karo wong sing lagi karo kowe pora? => ya
  5. Nek ora, arep karo sapa gole mbojo? => ra reti.
  6. Karepmu sapa cah lanang karo cah wadon sing arep ngiringi pengantenanmu ngesuk? sing gelem ya ngeneh, ora ya sukur.
  7. Kepengin pengantenan sing tradisional apa nang kebon atawa pante? nang ngumah
  8. Nang endi kepengine gole arep hanimun? => nang kamar
  9. Pirang tamu sing arep diundang? => sing gelem teka baen
  10. Termasuk bekasanmu? bekas apa? bekas babu?.
  11. Pirang lapis roti sing dikarepaken?=> berapa lapis? ratusan, lebih….
  12. Kapan gole arep pengantenan, esuk apa sore?=>esuk ebnra kewengen melas sing adoh.
  13. Judul tembang sing kepengin di onekna pas pengantenan apa? Indonesia Raya
  14. Pacitan biasa apa istimewa?? Tergantung sing masak (takon ibu mertuaku wae)
  15. Sampanye apa anggur kang? teh karo kopi
  16. Arep hanimun bar pengantenan apa anu diletti pirang dina? prei 3 ndina bae lah, kesel manukke
  17. Duit apa prabotan rumah tangga sing didinginaken? mesin cuci karo tipi plasma
  18. Kepengin duwe anak pirra? 3
  19. Kowe arep ngrekam vidio hanimunmu ora ngesuk niate? Ra
  20. Rencana mbojo sing kepengin kowe ngerti nggone sapa kuwe selanjute? Nggone kabeh.

  ” admin:
  wah, acong melu-melu…. 😛

 2. Serius nih belom pernah pacaran sampe umur 24? Hehehe..
  Soal plugin Comment Luv, bisa dicari di Google dengan ngetikin kata kunci Comment Luv, pasti di nomer 1 langsung ketemu. Trus download dan upload melalui dashboard di plugin. Untuk plugin bagus lainnya, baca postingan saya yang judulnya 5 plugin bagus yang baru saya pasang. 😉
  Terimakasih ya, sudah mampir dan baca-baca di blog saya.

  ” admin:
  iya mba, serius. lha wong ora payu sih kepriwe? 😛 eh mba, njenengan mudheng bahasa ngapak ya? wah, terima kasih untuk informasi tentang pluginnya ya, mba.

 3. Wah, rasis nih! selain ngapakers ga boleh baca. Kqkqkq. Yah, tp sedikit2 ngerti lah…Lah, aku juga nge-tag temenmu di fesbuk tuh pin… Hm, dia udah di-tag 2 orang. Kira2 mau ngerjain ga ya?! hehehe ^-^v
  Eh, ipin bisa bikin kue?! Mauuu… (siang2 yg lapar)

  ” admin:
  ini bukan rasis, aku hanya menganjurkan orang lain agar mau mempeljari bahasa jawa ngapak, hehehe, sifatnya ga memaksa kok. ohya benarkah, semoga dia mau membuat tulisan semacam ini, nur. ehmm, aku rayu deh nanti, hehehe.
  Aku belum bisa bikin kue, nur. mau mengajariku? (makin lapar ya?) 😛

 4. I liked it. So much useful material. I read with great interest.

  ” admin:
  mas, sebenarnya njenengan itu spam to? udah ngaku aja…

 5. sumpah lucu pin……….aq wes ra krungu maning basa ngapak nang kene……smangat pin……..

  ” admin:
  biasa baen, kang. kaya karo sapa lah. 😀

 6. Q dah pernah baca ini versi english n indonesia,,tapi baru baca yg pake bahasa jawa di sini…Lucu bgd!!!!! Anu ditulis oleh orang yg berlebihan kaya mas ipin kali ya,,

  ” admin:
  iya, waktu gugling tadi juga aku nemu yang bahasa indonesianya, tapi yang versi bahasa inggris belum nemu. duh, aku kan emang berle, ya gapapa lah. 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *